Warunki Lokalowe

ZPO im. Świętego Józefa w Pleszewie jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakład wyposażony jest w niezbędny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny potrzebny do realizacji naszych zadań. Budynek posiada windę, uchwyty pomocnicze w łazienkach i sanitariatach. Dostępnych jest 14 sal dla chorych, sala rehabilitacji, pokój dziennego pobytu, gabinet psychologa. Zakład zapewnia bardzo dobre warunki socjalno-bytowe.

 

procent