Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy im. Św. Józefa
w Pleszewie.

Informacje o Zakładzie

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy im. Św. Józefa w Pleszewie funkcjonuje od 2004 roku. Organem założycielskim jest Prowincja Świętego Józefa Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Zakład dysponuje 14 salami dla chorych, 46 łóżkami. W zakładzie prowadzona jest opieka całodobowa, przeznaczona dla osób przewlekle chorych, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, ale nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, jednak potrzebują stałej kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej.

Warunkiem przyjęcia pacjenta do ZPO jest niezdolność do samodzielnego funkcjonowania wyrażająca się wartością Indeksu Barthel poniżej 40 punktów. Zakład  realizuje świadczenia gwarantowane z zakresu stacjonarnej opieki długoterminowej  w ramach umowy z NFZ. Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie wynosi 70% emerytury/renty, ale nie więcej niż 250% najniższej emerytury naliczonej od kwoty netto.

Misja

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy im. Św. Józefa w Pleszewie powstał z myślą, aby spełniać potrzeby i oczekiwania pacjentów, zapewniać im skuteczne leczenie i rehabilitację. Misją Zakładu jest niesienie pomocy chorym w odzyskaniu największego zakresu sprawności, zapewnienie kontynuacji niezbędnego leczenia, a także pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia. Cele są realizowane w duchu chrześcijańskiej wizji człowieka i aktualnej wiedzy medycznej. Chorzy w Zakładzie objęci są opieką duszpasterską, przy zachowaniu prawa do wolności sumienia i wyznania

Polityka i cele jakości

W Zakładzie stworzone są doskonałe warunki do opieki pielęgnacyjno – opiekuńczej dla przebywających pacjentów. Fachowa, profesjonalna obsługa i indywidualne podejście do pacjenta zapewniają opiekę dla przebywających tam pacjentów na najwyższym poziomie. Celem świadczonych przez nas usług jest przede wszystkim poprawienie, umacnianie stanu zdrowia i sprawności pacjenta, zapobieganie powikłaniom wynikającym z choroby przewlekłej i długotrwałego unieruchomienia, zapewnienie bezpieczeństwa i opieki, uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności. Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. św. Józefa podjął decyzję o wdrożeniu w podległej sobie placówce systemu zarządzania jakością zgodnego z międzynarodową normą ISO 9001: 2015.

procent