Informacje

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy im. Św. Józefa zatrudni pielęgniarkę

– w wymiarze 1 etatu – umowa o pracę,

– w wymiarze 80 godzin miesięcznie – umowa zlecenia.

Więcej informacji pod nr tel. 509 314 564

procent