Kontakt

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy
im. Św. Józefa
ul. Bojanowskiego 1,
63-300 Pleszew,
Tel/Fax - 62/5080813,

procent