dyrektor
s. Magdalena Podgórska

Dyrektor ds. Medycznych / pielęgniarka koordynująca
s. Justyna Merda

W Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym zatrudniamy:

procent