Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa jest integralną częścią rehabilitacji. Ma za zadanie uaktywnić pacjenta. Podczas terapii stosowane są różne zajęcia typu manualnego, intelektualnego i rozrywkowego. Mają one na celu maksymalny rozwój umiejętności umożliwiających wykonanie czynności samoobsługowych oraz prowadzenie samodzielnego życia. Zajęcia dobierane są w taki sposób, aby ich wykonywanie usprawniało, uszkodzoną czynność organizmu lub pozytywnie oddziaływało na stan psychiczny.

procent