Opieka duszpasterska

Pacjenci w ZPO objęci są stałą opieką duszpasterską, przy zachowania prawa do wolności sumienia i wyznania.

procent