Misja

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy im. Św. Józefa w Pleszewie powstał z myślą, aby spełniać potrzeby i oczekiwania pacjentów, zapewniać im skuteczne leczenie i rehabilitację. Misją Zakładu jest niesienie pomocy chorym w odzyskaniu największego zakresu sprawności, zapewnienie kontynuacji niezbędnego leczenia, a także pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia. Cele są realizowane w duchu chrześcijańskiej wizji człowieka i aktualnej wiedzy medycznej. Chorzy w Zakładzie objęci są opieką duszpasterską, przy zachowaniu prawa do wolności sumienia i wyznania

procent