W Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym zatrudniamy:

procent