Historia Zakładu1

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy im. Św. Józefa w Pleszewie funkcjonuje od 2004 roku. Organem założycielskim jest Prowincja Świętego Józefa Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Zakład dysponuje 14 salami dla chorych, 46 łóżkami. W zakładzie prowadzona jest opieka całodobowa, przeznaczona dla osób przewlekle chorych, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, ale nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, jednak potrzebują stałej kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej.

Warunkiem przyjęcia pacjenta do ZPO jest niezdolność do samodzielnego funkcjonowania wyrażająca się wartością Indeksu Barthel poniżej 40 punktów. Zakład  realizuje świadczenia gwarantowane z zakresu stacjonarnej opieki długoterminowej  w ramach umowy z NFZ. Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie wynosi 70% emerytury/renty, ale nie więcej niż 250% najniższej emerytury naliczonej od kwoty netto.

procent