Świadczenia medyczne

Wszystkie usługi medyczne świadczone są na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do świadczeń zdrowotnych udzielanych w Zakładzie należą: - całodobowe kompleksowe działania pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgn

Rehabilitacja

W ZPO im. Św. Józefa realizowane są świadczenia rehabilitacyjne (czynności mające na celu realizację zleconego programu rehabilitacyjnego). Terapia ruchowa jest konieczną częścią leczenia. Efektywna rehabilitacja w znaczący sposób popra

Psycholog

W Zakładzie na stałe dostępna jest opieka psychologa. Jest to ważne w rozwiązywaniu problemów bio - psycho - społecznych i duchowych.

Logopeda

Osoby z problemami mowy doświadczają często uczucia frustracji, nie mogąc się dokładnie wysłowić, nie wiedząc co chciałyby powiedzieć lub nie mogąc określić tego co widzą. W konsekwencji borykając się codziennie z takimi problemami

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa jest integralną częścią rehabilitacji. Ma za zadanie uaktywnić pacjenta. Podczas terapii stosowane są różne zajęcia typu manualnego, intelektualnego i rozrywkowego. Mają one na celu maksymalny rozwój umiejętności umo

Opieka duszpasterska

Pacjenci w ZPO objęci są stałą opieką duszpasterską, przy zachowania prawa do wolności sumienia i wyznania.

procent