Świadczenia medyczne

Wszystkie usługi medyczne świadczone są na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do świadczeń zdrowotnych udzielanych w Zakładzie należą:
– całodobowe kompleksowe działania pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
– badania i porady lekarskie,
– leczenie farmakologiczne,
– zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
– edukacja zdrowotna pacjentów i członków ich rodzin, przygotowująca rekonwalescenta i jego rodzinę (opiekuna)
do samoopieki i samopielęgnacji,
– pomoc w rozwiązywaniu problemów bio-psycho-społecznych i duchowych.

Rehabilitacja

W ZPO im. Św. Józefa realizowane są świadczenia rehabilitacyjne (czynności mające na celu realizację zleconego programu rehabilitacyjnego). Terapia ruchowa jest konieczną częścią leczenia. Efektywna rehabilitacja w znaczący sposób poprawia komfort życia, a także ma wpływ na skrócenie procesu przywracania zdolności ruchowej pacjentów, a co za tym idzie daje im możliwość na powrót do samodzielnego funkcjonowania.

Psycholog

W Zakładzie na stałe dostępna jest opieka psychologa. Jest to ważne w rozwiązywaniu problemów bio – psycho – społecznych i duchowych.

Logopeda

Osoby z problemami mowy doświadczają często uczucia frustracji, nie mogąc się dokładnie wysłowić, nie wiedząc co chciałyby powiedzieć lub nie mogąc określić tego co widzą. W konsekwencji borykając się codziennie z takimi problemami zamykają się w sobie i nie dążą do interakcji z innymi osobami, również z bliskimi. Stały kontakt z logopedą ma zapobiec izolacji społecznej pacjenta, tak by chory odzyskał znowu radość życia. Ćwiczenia, wysiłek oraz silna wola i chęć poprawy mogą sprawić, że postęp w komunikacji zostanie osiągnięty.

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa jest integralną częścią rehabilitacji. Ma za zadanie uaktywnić pacjenta. Podczas terapii stosowane są różne zajęcia typu manualnego, intelektualnego i rozrywkowego. Mają one na celu maksymalny rozwój umiejętności umożliwiających wykonanie czynności samoobsługowych oraz prowadzenie samodzielnego życia. Zajęcia dobierane są w taki sposób, aby ich wykonywanie usprawniało, uszkodzoną czynność organizmu lub pozytywnie oddziaływało na stan psychiczny.

Opieka duszpasterska

Pacjenci w ZPO objęci są stałą opieką duszpasterską, przy zachowania prawa do wolności sumienia i wyznania.

procent